Ośrodek wczesnej rehabilitacji kardiologicznej

Kontakt

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Ośrodek Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej

93-438 Łódź

ul. Popioły 40

Skierowanie na leczenie w Ośrodku Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej pacjent otrzymuje po pobycie w oddziale kardiologicznym lub kardiochirurgicznym z powodu chorób układu krążenia (przyjęcie do Ośrodka do 56 dni od daty wypisu z oddziału ostrej fazy).

W celu wyznaczenia terminu przyjęcia należy skontaktować się z:

  • sekretariatem Ośrodka pod nr. telefonu 42 689 50 61 lub
  • pokojem lekarskim pod nr telefonu 42 689 50 63

podając dane:

  • imię i nazwisko pacjenta
  • nr PESEL
  • telefon kontaktowy
  • kod dostępu do e-skierowania.

sekretariat.popioly@kopernik.lodz.pl