Ośrodek wczesnej rehabilitacji kardiologicznej

Rehabilitacja hybrydowa

Hybrydowa rehabilitacja kardiologiczna jest świadczeniem gwarantowanym przez NFZ.  Model  telerehabilitacji (z wykorzystaniem systemu transmisji danych dzięki sieci telefonii komórkowej) zakłada łączenie dwóch form realizacji świadczenia: rehabilitacja kardiologiczna w warunkach oddziału dziennego, w warunkach oddziału stacjonarnego oraz w miejscu pobytu pacjenta ( w miejscu zamieszkania).

Okres wstępny rehabilitacji hybrydowej jest realizowany w oddziale stacjonarnym lub oddziale dziennym rehabilitacji kardiologicznej.  Zakres świadczenia obejmuje:

  • Ocenę stanu klinicznego pacjenta i optymalizację farmakoterapii (badanie lekarskie, uzupełnienie badań laboratoryjnych, wykonanie badań: EKG i echokardiograficznego serca).
  • Ocenę tolerancji wysiłku, wydolności fizycznej (elektrokardiograficzny lub  spiroergometryczny test wysiłkowy).
  • Opracowanie indywidualnego programu treningu fizycznego uwzględniającego: czas trwania, częstotliwość wysiłku, intensywność, charakter wysiłku), metody treningowe.
  • Zaprogramowanie aparatury sterująco-monitorującej używanej przez pacjenta.

Okres zasadniczy rehabilitacji hybrydowej jest realizowany w miejscu pobytu pacjenta znajdującego się w zasięgu sieci telefonii komórkowej.  Zakres świadczenia obejmuje zdalnie sterowaną, interaktywną kompleksową telerehabilitację domową, realizowaną zgodnie z przygotowanym indywidualnie programem, koordynowanym przez Centrum Telerehabilitacji.

Łączny okres telerehabilitacji wynosi: okres wstępny w oddziale stacjonarnym lub dziennym do 5 dni, okres zasadniczy w miejscu pobytu pacjenta obejmujący 24 sesje treningowe zaplanowane indywidualnie dla każdego pacjenta według obowiązujących standardów w zależności od stanu klinicznego, trwające do 60 minut.